Igor Bekić

Nakon studija u Zagrebu i rada u Londonu, Igor je kao jedan od osnivača Belana vrtova od samih početaka preuzeo ulogu voditelja projekata kroz operativni dio izvedbe radova i održavanja.

Uloga je to koja zahtijeva multidisciplinarna znanja. ali i sposobnost brze prilagodbe uz istovremeno usklađivanje svih suradnika u smislu ostvarenja kreativne sinteze svih obrtničkih, građevinskih i pratećih poslova na zadovoljstvo investitora.

Naglasak na razmjeni ideja pri ostvarenju uspješne suradnje svih sudionika u uravnoteženom radnom okružju odražava Igorovu dinamičnu, praktičnu i odvažnu prirodu koja magično privlači.

I sve to uvijek uz pripadajući srdačan osmjeh!

Igor Bekić

Nakon studija u Zagrebu i rada u Londonu, Igor je kao jedan od osnivača Belana vrtova od samih početaka preuzeo ulogu voditelja projekata kroz operativni dio izvedbe radova i održavanja.

Uloga je to koja zahtijeva multidisciplinarna znanja. ali i sposobnost brze prilagodbe uz istovremeno usklađivanje svih suradnika u smislu ostvarenja kreativne sinteze svih obrtničkih, građevinskih i pratećih poslova na zadovoljstvo investitora.

Naglasak na razmjeni ideja pri ostvarenju uspješne suradnje svih sudionika u uravnoteženom radnom okružju odražava Igorovu dinamičnu, praktičnu i odvažnu prirodu koja magično privlači.

I sve to uvijek uz pripadajući srdačan osmjeh!