Tehnološki park Varaždin

Tehnološki park Varaždin sa svojih  30.000 m2  bruto površine je trenutno najveći projekt u sjevernom dijelu Hrvatske i centar kompetencija obnovljivih izvora energije u ovom dijelu Europe. S obzirom na značaj i jak razvojni potencijal, zgrada ima hrabru vanjštinu, kako bi postala novo obilježje grada Varaždina.

U krajobraznom smislu je podijeljen u tri međusobno povezane cjeline.

Kao prva cjelina nameće se prostor uz zgradu s njenim trgom, zeleni krov te južni park s brojnim sportsko — rekreativnim sadržajima, prostorom za igru, odmor itd.

Trg ispred zgrade, kao i zgrada, slijedi moderne trendove oblikovanja uz dominantnu centralnu krivulju dobivenu kombiniranjem dviju nijansi opločenja. Zakrivljene forme reflektiraju kružni oblik tornjeva zgrade.

Upravo oni prepoznaju se i u oblikovanju kružnih biljnih otoka sa ili bez klupa te sa slobodnim, razigranim rasporedom koji pak različitim radijusima i visinama daju trgu potrebnu dinamičnost.

Biljni materijal planiran u biljnim otocima jednostavan je i gotovo minimalistički. Cjelokupna koncepcija planiranja trga zasniva se na isticanju oblika i formi kružnih gredica i klupa, a manje na raznolikosti i šarenilu biljnog materijala.

Taj koncept prenosi se i na ostale površine ovog dijela te tako na zapadnom parkingu dominiraju jednostavni drvored i travnata podloga.

Zeleni krov je planiran kao uniformna, jednostavna travnata površina. Ona taj prostor čini jednostavnim za održavanje, a potiče na intenzivno korištenje za aktivnosti poput šetnje, piknika ili sunčanja i na taj način zadovoljava afinitete posjetitelja svih uzrasta.

Cijeli južni park, zelene površine oko objekta i zeleni krov čine jedinstvenu cjelinu, tj. medusobno se nadopunjuju. Moderni trendovi u krajobraznom oblikovanju govore u prilog sve većoj interpolaciji sportsko – edukativnih sadržaja u prirodu u cjelovitom planiranju korištenja prostora kako bi se on još dugi niz godina koristio. Upravo je to bila nit vodilja u planiranju ovog projekta.

Tehnološki park Varaždin

Tehnološki park Varaždin sa svojih  30.000 m2  bruto površine je trenutno najveći projekt u sjevernom dijelu Hrvatske i centar kompetencija obnovljivih izvora energije u ovom dijelu Europe. S obzirom na značaj i jak razvojni potencijal, zgrada ima hrabru vanjštinu, kako bi postala novo obilježje grada Varaždina.

U krajobraznom smislu je podijeljen u tri međusobno povezane cjeline.

Kao prva cjelina nameće se prostor uz zgradu s njenim trgom, zeleni krov te južni park s brojnim sportsko — rekreativnim sadržajima, prostorom za igru, odmor itd.

Trg ispred zgrade, kao i zgrada, slijedi moderne trendove oblikovanja uz dominantnu centralnu krivulju dobivenu kombiniranjem dviju nijansi opločenja. Zakrivljene forme reflektiraju kružni oblik tornjeva zgrade.

Upravo oni prepoznaju se i u oblikovanju kružnih biljnih otoka sa ili bez klupa te sa slobodnim, razigranim rasporedom koji pak različitim radijusima i visinama daju trgu potrebnu dinamičnost.

Biljni materijal planiran u biljnim otocima jednostavan je i gotovo minimalistički. Cjelokupna koncepcija planiranja trga zasniva se na isticanju oblika i formi kružnih gredica i klupa, a manje na raznolikosti i šarenilu biljnog materijala.

Taj koncept prenosi se i na ostale površine ovog dijela te tako na zapadnom parkingu dominiraju jednostavni drvored i travnata podloga.

Zeleni krov je planiran kao uniformna, jednostavna travnata površina. Ona taj prostor čini jednostavnim za održavanje, a potiče na intenzivno korištenje za aktivnosti poput šetnje, piknika ili sunčanja i na taj način zadovoljava afinitete posjetitelja svih uzrasta.

Cijeli južni park, zelene površine oko objekta i zeleni krov čine jedinstvenu cjelinu, tj. medusobno se nadopunjuju. Moderni trendovi u krajobraznom oblikovanju govore u prilog sve većoj interpolaciji sportsko – edukativnih sadržaja u prirodu u cjelovitom planiranju korištenja prostora kako bi se on još dugi niz godina koristio. Upravo je to bila nit vodilja u planiranju ovog projekta.